Met een tentoonstelling van Guillaume Bijl zegt Mieke van Schaijk ‘Sorry’ voor de afwezigheid van een jaar van haar galerie in ’s-Hertogenbosch.

Op vrijdag 4 Oktober om 17:00 wordt de tentoonstelling van Guillaume Bijl in haar nieuwe tentoonstellingsruimte geopend door Ann Demeester, directeur van het Frans Hals Museum.

De ‘Sorry’–werken van Guillaume Bijl (*1946, Antwerpen) nemen verschillende verschijningsvormen aan. Het zijn samenstellingen van objecten of installaties die een absurd element bevatten waardoor ze afwijken van de realiteit en surreëel worden. Een voorbeeld hiervan is een vogelnestje waar één rode en twee witte biljartballen in liggen, een bizar stilleven.

Guillaume Bijl in een recent interview in De Morgen:
“Ik ben een kunstenaar zonder atelier. Nooit gehad. Ik werk op de plekken waar ik tentoonstel. Ik maak grote en kleine installaties. Ik noem ze ‘realistische decors’. Ik transformeer een museumzaal of een galerie in een supermarkt, een reisagentschap of een atoomschuilkelder. Waarom zou ik die eerst thuis in elkaar knutselen? Dat zou toch onnozel zijn?”

De laatste keer dat Guillaume Bijl in Nederland van zich liet horen was Amsterdam in 2014 met de ‘Feestelijke Beelden’ op het Europaplein (RAI) en tegelijkertijd bij Galerie Lumen Travo. Mieke van Schaijk laat recent werk van hem zien. Het is de start van een nieuw tentoonstellingsprogramma op een schitterende locatie in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch.

Zet het alvast in uw agenda. Nadere informatie volgt.

Guillaume Bijl
Sorry-installatie & composities
Zwin Nature Parc, Knokke-Heist (BE)

E N G L I S H

With an exhibition by Guillaume Bijl, Mieke van Schaijk says ‘Sorry’ for the absence of a year from her gallery in 's-Hertogenbosch.
On Friday, October 4 at 5:00 pm, the exhibition of Guillaume Bijl in her new gallery space will be opened by Ann Demeester, director of the Frans Hals Museum.

The ‘Sorry’ works of Guillaume Bijl (* 1946, Antwerp) take on different forms. They are compositions of objects or installations that contain an absurd element that makes them deviate from reality and become surreal. An example of this is a bird's nest with one red and two white billiard balls, a bizarre still life.

Guillaume Bijl in a recent interview in De Morgen:
“I am an artist without a studio. Never had. I work in the places where I exhibit. I make large and small installations. I call them ‘realistic sets’. I transform a museum room or a gallery into a supermarket, a travel agency or a nuclear shelter. Why would I first put them together at home? Wouldn't that be silly?”

The last time that Guillaume Bijl made himself heard in the Netherlands was in Amsterdam 2014 with the ‘Festive Images’ at the Europaplein (RAI) as well at Lumen Travo Gallery. Mieke van Schaijk shows recent work by him. It is the start of a new exhibition program at a wonderful new location in the city center of 's-Hertogenbosch.

Put it in your agenda!
Further information will follow.

Guillaume Bijl,
Sorry-installation, work in progress
Zwin Nature Parc, Knokke-Heist (BE)